Let's Meow

รูปนี้วาดขึ้นเพื่อทำเป็นพวงกุญแจเล็ก ๆ ให้รุ่นน้องที่มหา’ลัย น้องแกชอบแมวมาก ก็เลยจัดให้โพสต์เป็นเหมืยวซะเลย หึหึ